De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Fartygsleveranser

Leverans av reservdelar och utrustning till fartyg, bränslen och smörjmedel till fartyg, varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg, varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg då leveransen sker till fartyg och luftfartyg som går i yrkesmässig internationell trafik.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa