Begrepp
Yrkesmässig trafik


Transport av personer eller gods mot betalning, dvs. tillståndspliktig trafik.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa