De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Nedskrivning av krediter och andra förbindelser

Nedskrivningar av värdet på fordringar på kreditinstitut samt fordringar på allmänheten och offentliga sektorn. Omfattar även förbindelser som redovisas utanför balansräkningen.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa