Begrepp
Nyckelkategori


En kategori som vid den nationella inventeringen bör ges hög prioritet på grund av sin väsentliga inverkan på den totala mängden och/eller utvecklingen av landets direkta växthusgasutsläpp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa