De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Öppen småbarnspedagogisk verksamhet

Småbarnspedagogisk verksamhet av klubbkaraktär som tillhandahålls för barn eller barn tillsammans med en vuxen. Öppen småbarnspedagogisk verksamhet riktas huvudsakligen till barn som inte deltar i småbarnspedagogik på deltid eller på heltid. Öppen småbarnspedagogisk verksamhet är till exempel lekparksverksamhet, lek- och klubbverksamhet för barn och öppen dagvårdsverksamhet. Lagstiftningen innehåller inga föreskrifter om personaldimensioneringen eller behörighetskraven inom öppen
småbarnspedagogisk verksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa