De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Produktionens bruttovärde

NoneStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Produktionens bruttovärde mäter arbetsställets faktiska produktion. I produktionsverksamheten räknas alla intäkter i anslutning till produktionen, också tillverkning för eget bruk, och den tillverkning som levereras till företagets andra arbetsställen. Bruttovärdet omfattar inte överlåtelsevinster av anläggningstillgångar, som inte räknas som produktionsmässiga poster utan som extraordinära intäkter. Därtill avdras anskaffningen av handelsvaror från intäkterna av produktionsverksamhet, för att i produktionsverksamheten bara få med den marginal som uppstår av försäljningen av handelsvaror.

Produktionens bruttovärde har beräknats på basis av det kalkylmässiga driftsbidrag som arbetsstället uppgivit. Schemat för produktionens bruttovärde:

Omsättning
+ leveranser till företagets andra arbetsställens bruk
+ ändring av tillverkningslager
+ tillverkning för eget bruk
+ övriga intäkter av affärsverksamheten
- överlåtelsevinster av anläggningstillgångar
- anskaffning av handelsvaror
= BRUTTOVÄRDEStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1996 - 31.12.2016

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa