Bruttotonkilometer

Sammanlagda bruttovikten av tågets sträcka och vagnar i ton X motsvarande tågkilometer.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa