De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

CRF-tabeller

Rapporteringstabell i Common Reporting Format som används inom det nationella systemet för inventering av växthusgaser.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 28.4.2022

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa