EDI

EDI (Electronic Data Interchange) är en metod för elektronisk överföring av data från ett företags informationssystem till ett annat företag där de automatiskt laddas ner i rätt format (t.ex. beställning, betalningsanvisning, prislista eller produktförteckning).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa