De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

EDI

EDI (Electronic Data Interchange) är en metod för elektronisk överföring av data från ett företags informationssystem till ett annat företag där de automatiskt laddas ner i rätt format (t.ex. beställning, betalningsanvisning, prislista eller produktförteckning).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa