Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Eläkesäätiö tai -kassa

Tähän luokkaan kuuluvat myös vakuutus- ja työttömyyskassat.

Eläkesäätiö on työnantajan perustama vakuutus- ja eläkelaitos, joka myöntää toimintapiiriinsä kuuluville henkilöille ja näiden edunsaajilla eläkkeitä ja niihin verrattavia etuuksia, jotka voivat olla lakisääteisiä tai vapaaehtoisia.

Eläkekassa on vastaavia eläke- ja etuusasioita hoitava vakuutuskassa, joka on yleensä toimialakohtainen.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen lisäksi tähän oikeudellisen muodon luokkaan kuuluu muutamia muitakin erillisiin eläkelakeihin perustuvia eläkelaitoksia. Sen sijaan yllä mainitun kaltaisia eläkeasioita hoitavat työeläkevakuutusyhtiöt (esim. Ilmarinen, Varma) kuuluvat oikeudellisen muodon luokkaan keskinäinen vakuutusyhtiö tai ovat osakeyhtiöitä.

Eläkekassojen lisäksi on muita vakuutuskassoja (aiemmin avustuskassat), jotka myöntävät avustuksia tai harjoittavat muuta sosiaalista henkilövakuutustoimintaa. Esim. sairauskassa, hautaus- ja eroavustuskassa.

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan järjestäminen jäsenilleen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Tähän luokkaan kuuluvat myös työeläkelaitos sekä työttömyys- ja avustuskassat.

Eläkesäätiö on työnantajan perustama säätiö, jonka tarkoituksena on eläkkeiden ja niihin verrattavien etujen antaminen työntekijöille ja näiden omaisille. Säätiön säännöissä on määrätty etujen laskemisperusteet ja antamisen ehdot. Eläkesäätiö merkitään sosiaali- ja terveysministeriön pitämään eläkesäätiörekisteriin. Keskinäiset eläkevakuutusyhtiöt (esim. Ilmarinen, Tapiola, Varma) kuuluvat oikeudellisen muodon luokkaan keskinäinen vakuutusyhtiö.

Työeläkekassa hoitaa työntekijöiden eläketurvaa (esim. LEL, TaEL).

Työttömyyskassat ovat ammattijärjestöjen yhteydessä toimivia kassoja, joiden jäsenyys on vapaaehtoinen ja jotka maksavat työttömiksi jääneille jäsenilleen ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa