Epideeminen algoritmi

Poikkeavien havaintojen tunnistusmenetelmä (outlier detection), jossa mallinnetaan epidemian leviämistä. Leviäminen alkaa aineiston spatiaalisesta mediaanista ja etenee siitä muihin havaintoihin. Hyvin myöhään sairastuneita tai sairastumatta jääneitä havaintoja pidetään poikkeavina havaintoina.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa