Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Epideeminen algoritmi

Poikkeavien havaintojen tunnistusmenetelmä (outlier detection), jossa mallinnetaan epidemian leviämistä. Leviäminen alkaa aineiston spatiaalisesta mediaanista ja etenee siitä muihin havaintoihin. Hyvin myöhään sairastuneita tai sairastumatta jääneitä havaintoja pidetään poikkeavina havaintoina.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa