Separat insamlat avfall

Avfall som med hjälp av källsortering har samlats in för ett speciellt ändamål, separat från blandavfall. Separat insamlat avfall (t.ex. bioavfall) kan bestå av mer än en avfallsfraktion.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa