F-testi

F-testi perustuu tilastotieteen huomattavan kehittäjän R.A. Fisherin mukaan nimettyyn teoreettiseen jakaumaan. Kahden satunnaismuuttujan varianssien suhdetta eli F-suhdetta käytetään testisuureena mm. varianssianalyysissa.
Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

F-testi perustuu tilastotieteen huomattavan kehittäjän R.A.Fisherin mukaan nimettyyn teoreettiseen jakaumaan. F-suhdetta käytetään testisuureena mm. varianssianalyysissa.

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa