Globala tillverkningsuppdrag

När det gäller tillverkningsuppdrag utomlands äger uppdragsgivaren råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Den utländska uppdragsgivaren har det ekonomiska ägandet. Bokningen i betalningsbalansen beror på om det är fråga om tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk enhets räkning eller tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk enhets räkning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa