De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster

Audiovisuella tjänster, konstrelaterade tjänster, utbildningstjänster, hälso- och sjukvårdstjänster, kulturarvs- och rekreationstjänster samt övriga personliga tjänster. Tjänster som är relaterade till produktion av film, radio- och TV-program och musikinspelningar. Uthyrning av audiovisuella och närbesläktade produkter och tillgång till krypterade tv-kanaler, massproducerade audiovisuella produkter som köps eller säljs för permanent bruk och levereras elektroniskt, ersättningar som erhållits av utövande konstnärer (skådespelare, musiker, dansare), författare, kompositörer osv Tjänstetransaktioner förknippade med utbildning mellan inhemska och utländska subjekt, t.ex. undervisning per korrespondens och via TV eller internet, samt av lärare osv. som tillhandahåller tjänster direkt i värdekonomin. Tjänster som tillhandahålls av läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk och liknande personal samt laboratorie- och liknande tjänster, oavsett om de ges på distans eller på plats. Tjänster med anknytning till museer och annan verksamhet inom kultur, idrott, hasardspel eller rekreation, utom sådan verksamhet som avser personer utanför den ekonomi där de är bosatta. Sociala tjänster, hushållsnära tjänster m.m.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa