Omgiftetalet efter åldersgrupp

Med omgiftetalet efter åldersgrupp avses antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått ett andra eller senare äktenskap per 1000 tidigare gifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa