Obesatt jobb

Ett ledigt jobb är obesatt när ingen sköter befattningen under statistikens referenstidpunkt eller ingen har namngetts för att sköta den utan t.ex. andra anställda på arbetsstället sköter befattningen gemensamt vid sidan av sina egna arbetsuppgifter. Det kan också vara fråga om en helt ny befattning vid arbetsstället.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa