De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Indexfastighet

Med indexfastighet avses fastigheter som tagits med i indexet. Totalindexet räknas som viktat medeltal för dessa fastigheter. Indexfastigheter gällande kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är flervåningsbostadshus, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hälsocentral, skolbyggnad och industrihall. Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beräknas separat för egnahemshus.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa