Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Informaatiosektori

Information economy sector: Informaatiosektori OECD

OECD:n suositus vuodelta 2006, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4:n toimialoihin.

Informaatiosektoriin kuuluu ICT-sektori (tavaratuotanto ja palvelutuotanto) ja sisältötuotanto.

Euroopassa käytetyn NACE Rev.2. luokituksen pohjalta Suomessa käytetty toimialaluokitus (TOL 2008) on seuraava:

ICT-SECTOR : ICT-sektori
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus
264 Viihde-elektroniikan valmistus
268 Tallennevälineiden valmistus
4651 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
4652 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa
582 Ohjelmistojen kustantaminen
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit
951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus

CONTENT AND MEDIA SECTOR : Sisältötuotanto
581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
591 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatoiminta
592 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
601 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
602 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
639 Muu tietopalvelutoiminta


http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdfMääritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

OECD:n suositteleman ICT-sektori -käsitteen täydennyksenä Suomessa käytetään informaatiosektorin käsitettä, johon ICT-sektorin (tieto- ja viestintätekniikkatoimialojen) lisäksi luetaan sisältötuotanto:

Tavaratuotanto
Palvelutuotanto
Sisältötuotanto
221 Kustantaminen
7413 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
7414 Liikkeenhoidon konsultointi
744 Mainospalvelu
921 Elokuva- ja videotoiminta
922 Radio- ja televisiotoiminta
924 Uutistoimistot.

Eräissä tapauksissa informaatiosektoria on tarpeen kuvata laajemmin, jolloin rajaukseen sisältyvät em. toimialojen lisäksi myös seuraavat sisältötuotannon toimialat:

Laaja informaatiosektori: ICT-sektori + sisältötuotanto + seuraavat toimialat:

222 Painaminen
223 Ääni, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen
73 Tutkimus ja kehittäminen
71401 Videofilmien vuokraus
7485 Sihteeri- ja käännöspalvelu
(923 Muut kulttuuri ja viihdepalvelut)
(925 Kirjastot, arkistot, museot jne.).Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2008

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa