De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Innovationsverksamhet, vid definition

Med innovationsverksamhet avses alla åtgärder som leder till eller har som syfte att leda till ibruktagande av innovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2008 - 31.12.2016

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa