De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Självstudier

Med självstudier avses i Vuxenutbildningsundersökningen sådan inlärning av nya kunskaper eller färdigheter som äger rum utanför den formbundna (formella eller icke-formella) organiserade utbildningen. En person kan bedriva självstudier under relativt fria former, antingen på egen hand eller tillsammans med arbetskamrater eller bekanta. Så kallat tillfällighetslärande räknas inte som självstudier.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Med självstudier avses i rapporten "Resultat av ad hoc-modulen 2003 för livslångt lärande" sådant lärande och medvetet utvecklande av kunskaper eller färdigheter som sker under andra former än inom ramen för formell, organiserad utbildning. Kännetecknande för självstudier är att personen själv svarar för utbildningsarrangemangen och att studierna genomförs utan hjälp av lärare. För självstudier gäller inga minikrav på studiernas längd.

Medvetet utvecklande av kunskaper och färdigheter kan ske t.ex. genom läsning av böcker och tidningar, studier via internet eller utbildningsprogram i TV eller radio eller med hjälp av inlärningskassetter, cd-skivor, videoband etc.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa