De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Omsättningsbara skuldebrev

T.ex. bank-, företags- och kommuncertifikat, statens skuldförbindelser samt skuldförbindelser utställda av egendomsförvaltningsbolag. Till denna kategori räknas inte depositionsbevis.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa