Avfall

Med avfall avses föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa