Begrepp
Avfall


Med avfall avses föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa