Avfallsbehandling

Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall. I avfallsbehandling ingår även ändring av avfallets sammansättning, struktur eller andra egenskaper i syfte att möjliggöra dessa åtgärder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa