Avfallsmängd

Den totala mängd avfall som uppkommer inom ett lands gränser under loppet av ett år. Avfallsmängderna anges vanligen i viktenheter och redovisas efter avfallsklass och avfallsslag enligt producerande bransch, hushållssektorn inbegripen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa