Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Jatkuva muuttuja

Satunnaismuuttujan katsotaan noudattavan jatkuvaa jakaumaa, jos kaikki vaihteluvälin pisteet kuuluvan jakauman arvojoukkoon. Tiukan matemaattisen määritelmän mukaan jatkuvan jakauman arvoja voidaan pilkkoa rajattomasti pienemmiksi (esim. aika: minuutti, sekunti, kymmenesosasekunti, sadasosasekunti…). Usein myös kokonaislukuarvojen muodostamaa jakaumaa pidetään jatkuvana, kun kokonaislukujen välillä ei ole katkaisupisteitä (esim. väestön määrässä yksittäisiä ihmisiä, joita ei voi jakaa, mutta esim. kotitalouden keskikoko ilmaistaan desimaaleilla).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa