Begrepp
Offentligrättsliga fordringar i utsökningsärenden


Offentligrättsliga fordringar är kommuners och andra offentliga sammanslutningars fordringar. Till dem hör t.ex. sjukvårds- och dagsvårdsavgifter samt avgifter för de kommunala myndigheternas prestationer som tillstånd, registreringar, kontroller och övervakningar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa