Offentliga sektorns underskott

Den offentliga sektorns underskott, som också kallas EDP-underskott (=Excessive Deficit Procedure), motsvarar det finansiella sparan-det/nettoutlåningen enligt nationalräkenskaperna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa