De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Prisindex för offentliga utgifter

Prisindexet för offentliga utgifter (JMHI) mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kommunalekonomin. Indexet används som beslutsunderlag inom statsekonomin och kommunerna samt för olika undersökningar. Indexet lämpar sig för kalkyler med fasta priser och för bedömning av volymförändringar i den offentliga ekonomin och de offentliga utgifterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa