Materiaalitilinpito (EW-MFA)

Materiaalitilinpito kuvaa kotimaan luonnosta käyttöön otettuja, siirrettyjä tai muutettuja ainemääriä, ulkomailta tuotuja raaka-aineita ja jalosteita sekä raaka-aineiden ja jalosteiden vientiä. Tilasto kattaa kaikki kiinteät, kaasumaiset ja nestemäiset materiaalit, lukuun ottamatta ilmaa ja vettä. Tilasto on yhdenmukainen EU:n ympäristötilinpitoasetuksessa ja YK:n ympäristötilinpitokäsikirjassa esitetyn Economy-wide material flow accounting (EW-MFA) -kehikon kanssa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Kansantalouden materiaalivirrat kuvaa tonneina kotimaan luonnosta käyttöön otetun tai muuten siirre-tyn ja muutetun ainemäärän, ulkomailta tuodut raaka-aineet ja jalosteet sekä raaka-aineiden ja jalostei-den viennin. Tilasto kattaa kaikki kiinteät, kaasumaiset ja nestemäiset materiaalit, lukuun ottamatta ilmaa ja vettä. Tilasto on yhdenmukainen EU:n ympäristötilinpitoasetuksessa ja YK:n ympäristötilinpi-tokäsikirjassa esitetyn Economy-wide material flow accounting (EW-MFA) -kehikon kanssa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2011 - 2.10.2022

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa