Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Keskiluvut

Keskiluvut ovat tilastotieteen keskeisiä tunnuslukuja. Ne kuvaavat muuttujan jakauman keskikohtaa. Käytetystä keskiluvusta riippuen ne ilmoittavat muuttujan keskimääräisen (keskiarvo, painotettu keskiarvo), keskimmäisen (mediaani) tai tyypillisen (yleisimmän) arvon (moodi). Näitä määreitä vastaavat keskiluvut ovat aritmeettinen keskiarvo, mediaani ja moodi. Keskiluvut ovat jakaumasidonnaisia, ts. luokitteluasteikon jakaumalle voidaan käyttää vain moodia, järjestyslukuasteikolla mediaania ja moodia, intervalli- ja suhdeasteikolla keskiarvoa, mediaania ja moodia.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Keskiluvut ovat tilastotieteen keskeisiä tunnuslukuja. Ne kuvaavat muuttujan jakauman keskikohtaa. Käytetystä keskiluvusta riippuen ne ilmoittavat muuttujan keskimääräisen, tyypillisen tai yleisimmän arvon. Näitä määreitä vastaavat keskiluvut ovat aritmeettinen keskiarvo, mediaani ja moodi.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa