De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Total kreditgivning

Inbegriper samtliga krediter som beviljats av sektorn, dvs.:
- kreditgivning till allmänheten,
- kreditgivning till utlandet,
- finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas inbördes kreditgivning.

I totalsumman har lån som beviljats av statliga medel tagits upp två gånger:
a) först som statlig kredit till bankerna och sedan som bankernas utlåning till allmänheten,
b) först som statlig kredit till kommunerna och sedan som kommunernas förmedling till allmänheten av krediter som beviljats av statliga medel.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Den totala kreditgivningen omfattar alla krediter som beviljats av den beskrivna kreditgivarsektorn.
Omfattar sålunda
- kreditgivning till allmänheten
- kreditgivning till utlandet
- finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas inbördes kreditgivning.

I totalsumman innehåller den totala kreditgivningen överlappande krediter.
De lån som beviljats av statsmedel finns med två gånger:
1. först som statlig kredit till bankerna och sedan som bankernas utlåning till allmänheten
2. först som statlig kredit till kommunerna och sedan som kommunernas utlåning av statsmedel till allmänheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa