Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Kolmansien maiden välinen liikenne

Liikenne, jota harjoitetaan yhdessä maassa rekisteröidyllä moottoriajoneuvolla toisessa maassa sijaitsevan tavaran kuormauspaikan sekä kolmannessa maassa sijaitsevan tavaran purkupaikan välillä. Tällaiseen liikenteeseen voi liittyä kulku yhden tai useamman muun maan kautta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa