Begrepp
Högteknologisk produkt


Till högteknologiska produkter räknas varor på vilka lagts ned forskning och utveckling till ett värde motsvarande minst 4 % av branschens omsättning. De viktigaste produktgrupperna är:
- rymd och luftfart
- datorer och kontorsmaskiner
- elektronik och datakommunikationsutrustning
- läkemedel
- vetenskapliga instrument
- eldrivna maskiner och anordningar
- kemikalier
- icke eldrivna maskiner
- vapen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa