Hushållsavfall

Konsumtionsavfall som härstammar från hushåll. Till hushållsavfall räknas inte sådant avfall som uppkommit utanför hemmet eller hushållssfären, inte ens då avfallsproducenten är ett hushåll (exempelvis spillolja som uppstår vid oljebyte och lämnas på bilverkstaden).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa