De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Personer som sökt till utbildning

Personer som sökt till utbildning som hör till den gemensamma elevansökan på andra stadiet: personer som under kalenderåret via den gemensamma elevansökan sökt sig till gymnasie- eller yrkesutbildning som leder till examen.

Personer som sökt till högskoleutbildning: personer som under kalenderåret sökt till yrkeshögskoleutbildning eller universitetsutbildning.

I statistiken räknas de sökande på så sätt att för varje person beaktas en ansökan enligt primär ansökan, utbildningsnivå och -område eller någon annan uppgift (t.ex. läroanstalt).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa