Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Koulutuspäivä

Henkilöstökoulutustilastossa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkansaajan saama henkilöstökoulutus tiedonkeruuta edeltävien 12 kuukauden ajalta. Yksi koulutuspäivä on kuuden tunnin mittainen.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Koulutuspäivään lasketaan mukaan palkallisella työajalla opiskeluun käytetyt koulutustunnit. Yksi koulutuspäivä on työpäivän mittainen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkallisella työajalla saadut koulutustunnit. Yksi koulutuspäivä on työpäivän mittainen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa