Transportarbete i flygtrafiken

Mängden transporterade passagerare, gods och post i ton multiplicerat med flygsträckan i kilometer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa