Begrepp
Buss


Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa