Slutdeponering

Permanent deponering av avfall på en avgränsad plats (t.ex. avstjälpningsplats) som har reserverats för detta ändamål.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa