De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Totalanvändning av naturresurser (TMR)

Totalanvändningen av naturresurser (TMR, Total material Requirements) är summan av inhemska och utländska direkta inflöden och dolda flöden.

TMR = DE + inhemska dolda flöden + IMP + dolda importflödenStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa