Luotonanto yleisölle

Luotonanto yleisölle saadaan, kun koko luotonannosta vähennetään rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäinen luotonanto, valtion varoista välitettäväksi myönnetyt luotot sekä luotonanto ulkomaille.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Luotonanto yleisölle sisältää annettujen luottojen maksamatta olevan pääoman, lukuun ottamatta joukkovelkakirjoja, jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita, luottoja rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, valtiolle ja sosiaaliturvarahastoille sekä luottoja ulkomaille.

Alueellinen luottokanta sisältää varsinaisesta luottokantatilastosta sekkiluotot (tililuotot), vekselit, suorat velkakirjalainat, muut lainat, valtion varoista välitetyt lainat sekä muun valuutan määräisen antolainauksen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa