De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kortvarigt körkort

Det första bilkörkortet utfärdas först för bara två år (kortvarigt bilkörkort). Den som håller förarexamen lämnar ut det kortvariga bilkörkortet efter godkänd förarexamen. Innehavaren av ett kortvarigt bilkörkort skall innan han/hon erhåller det permanenta kortet genomgå den föreskrivna tilläggsundervisningen. Det kan ske tidigast ett halvt år efter att det kortvariga körkortet lämnats ut. Ett intyg över tilläggsundervisningen skall lämnas till polisen. Polisen lämnar ut det permanenta bilkörkortet som följer efter det kortvariga tidigast sex månader innan giltighetstiden för det kortvariga kortet går ut. Det kortfristiga körkortet skall lämnas till polisen samtidigt som det nya permanenta körkortet erhålls.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa