Invandring

En person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år eller har uppehållit här över tre månader, bör anmäla sin flyttning till myndigheten (Befolkningsdatalagen 507/1993). Om andra än finländska medborgares vistelse stadgas i utlänningslagen (301/2004). Om en utländsk person avser att bli stadigvarande bosatt i Finland skall han/hon har uppfyllt ett år de förutsättningar som krävs för vistelsen (EU-medborgare) eller ha ett gällande uppehållstillstånd för längre än ett års vistelse (se lag 399/2007). Då bestäms hans hemkommun i allmänhet på samma grunder som i fråga om finländare (lagen om hemkommun 201/1994).

Invandrare till stadigvarande befolkningen räknas inte finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m. (lagen om hemkommun 201/1994). Enligt ett avtal mellan de nordiska länderna betraktas tillfällig vistelse på mindre än sex månader inte som flyttning. (Gällande ratifiering av det nordiska avtalet om befolkningsregister se 851/1990, Fördr. serie 49 och förordningen om hemkommun 351/1994.)

När en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat bör han från utflyttningslandets lokala befolkningsregister få ett internordiskt flyttningsbetyg, som han bör vidarebefordra till inflyttningslandets lokala befolkningsregister (Förordningen om hemkommun 351/1994, 851/1990, Fördr. serie 49). Det lokala befolkningsregistret i inflyttningslandet återsänder flyttningsbeviset till utflyttningsregistret. Såsom flyttningsdag antecknas den dag då personen har upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år eller har uppehållit här över tre månader, bör anmäla sin flyttning till magistraten på boningsorten (Befolkningsdatalagen 507/1993). Om andra än finländska medborgares vistelse stadgas i utlänningslagen (301/2004). Om en utländsk person avser att bli stadigvarande bosatt i Finland skall han/hon har uppfyllt ett år de förutsättningar som krävs för vistelsen (EU-medborgare) eller ha ett gällande uppehållstillstånd för längre än ett års vistelse (se lag 399/2007). Då bestäms hans hemkommun i allmänhet på samma grunder som i fråga om finländare (lagen om hemkommun 201/1994). Magistraten vidarebefordrar informationen till befolkningsdatasystemet.

Invandrare till stadigvarande befolkningen räknas inte finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m. (lagen om hemkommun 201/1994). Enligt ett avtal mellan de nordiska länderna betraktas tillfällig vistelse på mindre än sex månader inte som flyttning. (Gällande ratifiering av det nordiska avtalet om befolkningsregister se 851/1990, Fördr. serie 49 och förordningen om hemkommun 351/1994.)

När en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat bör han från utflyttningslandets lokala befolkningsregister få ett internordiskt flyttningsbetyg, som han bör vidarebefordra till inflyttningslandets lokala befolkningsregister (Förordningen om hemkommun 351/1994, 851/1990, Fördr. serie 49). Det lokala befolkningsregistret i inflyttningslandet återsänder flyttningsbeviset till utflyttningsregistret. Såsom flyttningsdag antecknas den dag då personen har upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2007 - 5.8.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa