Määräaikainen työ

Avoin työpaikka luokitellaan määräaikaiseksi silloin, kun työ- tai virkasuhteella on ennalta määritetty päättymispäivämäärä. Toistaiseksi voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta ei lueta määräaikaiseksi, vaikka siihen liittyisi koeaika.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa