Jordbrukets avgifter

Till jordbrukets miljöskatter räknas i Finland avgiften på bekämpningsmedel samt gödselaccisen (den senare uppbars fram till år 1994).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa