Maatalouden veronalaiset tulot

Maatalouden veronalaisia tuloja ovat mm.

- maatalous- ja puutarhatuotteista, myös kotieläimistä, saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet
- koneista ja rakennuksesta saadut luovutushinnat
- maataloustuotannon tukemiseksi saadut avustukset ja korvaukset
- tilalta otetusta sorasta, savesta, mullasta, turpeesta, jäkälästä yms. saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset
- tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden luovuntuishinnat sekä maa- tai metsätalouden yhteydessä harjoitetusta muusta toiminnasta saadut korvaukset, mikäli tuotantolaitosta tai toimintaa ei ole pidettävä eri liikkeenä
- kalastuksella ja metsästyksellä saatujen tuotteiden luovutushinnat
- koneista, kalustosta ja laitteista, hevosista sekä muista tuotantovälineistä saadut vuokrat ja muut käyttökorvaukset sekä verovelvollisen ja maa- tai metsätaloutta varten palkattujen työntekijöiden työstä käyttökorvausten yhteydessä saadut palkat ja muut korvaukset
- tilasta, sen osasta ja tilalla olevasta rakennuksesta saadut vuokrat ja muut sellaiset korvaukset
- ostettujen maataloustarvikkeiden luovutushinnat
- verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä siirtämien maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä tilalta otetun soran, saven, mullan, turpeen, jäkälän ynnä muun sellaisen todennäköinen luovutushinta siirtohetkellä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa