Inkvarteringsanläggning

Inkvarteringsanläggningar (Accommodation establishment) är anläggningar som bedriver inkvarteringsverksamhet och som erbjuder kortvarig logi till turister, semesterfirare o.d.

I inkvarteringsstatistiken har anläggningarna indelats i följande kategorier enligt näringsgrensindelningen (TOL 2008): hotell (inkl. motell), resandehem, vandrarhem, stugbyar och campingplatser.

I EU:s och övrig internationell statistik används ofta den sammanslagna klassen "Hotell och motsvarande anläggningar" (Hotels and similar establishments), som utöver hotell i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik också omfattar vandrarhem och pensionat.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa