Maksuvalvonta-aineisto

Verohallinnon maksuvalvonta-aineisto sisältää kuukausittaisia arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys. Maksuvalvonta-aineisto kattaa kaikki kuukausivalvonnassa olevat arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä säännöllisesti palkkoja maksavat työnantajat eli lähes koko Suomen yritystoiminnan. Ennen vuotta 2010 indeksin laskennassa käytetään arvolisäverotuksen ja työnantajasuoritusten maksuvalvonta-aineistoa.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.12.2009

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa