Markkinointi-innovaatio

Markkinointi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä (markkinointi-idea tai -strategia), joka olennaisesti eroaa yrityksen aiemmin käyttämästä markkinointimenetelmästä ja jota yritys ei ole aiemmin käyttänyt. Markkinointi-innovaatio edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa.

Markkinointimenetelmien kausiluonteiset, säännölliset tai muut rutiiniluonteiset muutokset eivät kuulu markkinointi-innovaatioihin.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2008 - 31.12.2018

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Jaa